Recensies

NBD Biblion

Praktische gids over het omgaan met AD(H)D voor een dubbele doelgroep: de leerling met AD(H)D vanaf 12 jaar die informatie krijgt hoe hij hiermee zou kunnen omgaan.

En als tweede is dat de onderwijsgevende in basis- en voortgezet onderwijs die aangereikt krijgt hoe hij (AD(H)D kan herkennen en hoe hij de betreffende leerling kan ondersteunen daarmee om te gaan.

Na een uitvoerige theoretische uiteenzetting wat AD(H)D inhoudt (o.a. kenmerken, maatschappelijke gevolgen en behandeling) volgen twee hoofdstukken met schoolse- en niet schoolse zaken (informatie, struikelblokken, mogelijke oplossingen).

Het vierde hoofdstuk richt zich tot de onderwijsgevende.
Het eenvoudig vormgegeven boek wordt afgesloten met een overzicht van apps en hulpmiddelen die door de doelgroepen gebruikt kunnen worden.

Het taalgebruik is niet moeilijk en er straalt een grote betrokkenheid bij het onderwerp uit. Nooit wordt een belerende toon gebruikt. Doel van de uitgave is dan ook dat de leerling zelf bepaalt welke oplossing uitgeprobeerd gaat worden in diens eigen, unieke situatie.

Een praktische gids over een actueel onderwerp. Voor jongeren vanaf ca. 12 jaar en hun (professionele) begeleiders. V/J-AANBIEDING.

Recensent: Mac Steenaart Bestelnummer: 2019120754

Leerpunt ADD

http://leerpuntadd.nl/adhd_wat_doe_je_daarmee.html

Pluspunten:

Dun boek. Tussenkopjes en opmaak. Heldere indeling van de hoofdstukken. (Hoofd)stukken zijn goed apart van elkaar te lezen. Schuingedrukte anekdotes/voorbeelden. Lijstjes met struikelblokken en mogelijkheden. Lijst met mogelijke hulpmiddelen.

Minpunt:

Sommige stukken zijn misschien moeilijk te volgen voor jongeren met weinig algemene kennis.

Toelichting:

Jongeren met AD(H)D lopen op school tegen allerlei problemen aan, waaronder concentratieproblemen, een verdraaid zelfbeeld en onbegrip vanuit de omgeving. De schrijfster van dit boek heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van jongeren met AD(H)D op school en put een groot inlevingsvermogen uit haar eigen ervaringsdeskundigheid.

Dit boek is overal respectvol richting jongeren met AD(H)D, wat een verademing voor hen kan zijn. Dit is onder andere te merken aan de manier waarop gevoelige onderwerpen ter sprake gebracht worden. De schrijfster erkent mogelijke schaamte, maar doet er zelf niet aan mee.

De doelgroep van het boek is niet overal helemaal duidelijk, maar het boek is waarschijnlijk bruikbaar voor veel tieners op de middelbare school, mbo en hbo. De ondertitel zegt dat het gaat om een zelfversterkingsgids voor jongeren. De hoofdstukken over leren en studeren zijn soms vooral gericht op leerlingen uit de onderbouw van de middelbare school. De hoofdstukken over het dagelijks leven lijken meer gericht op oudere jongeren en soms zelfs volwassenen. Dan is er nog een hoofdstuk dat gericht is op docenten. Om het helemaal verwarrend te maken, begint het voorwoord met: ‘[…] voor iedereen in de omgeving van iemand met AD(H)D.’